Välkommen till
Ledarens Växellåda

Växlar du för lite i ditt ledarskap och kör alltför ofta med samma växel?

Saknar du någon växel eller reflekterar du för sällan för att fördjupa och utveckla dina ledarförmågor? Du är inte ensam.

Konceptet Ledarens Växellåda kan hjälpa dig till att sätta dig själv i förarsätet för att utveckla ditt ledarskap till ett mer aktivt, lustfullt och hållbart ledarskap.

Konceptet, är ett samarbete mellan Niklas Eriksson och Pär Skoglund Finquist, och är skapat för att på ett förenklat och användarvänligt sätt belysa de förmågor (ledarbeteenden) som vi anser är de viktigaste för att du skall kunna röra dig friare mellan olika former av ledarskap inom en organisation. Ledarens växellåda visar på vikten av att våga växla och koppla samman ledarskapets samtliga växlar – helt enkelt våga sitta i förarsätet av sitt ledarskap och ta rätt beslut vid rätt tillfällen och att våga både växla ner och upp för att behålla högsta möjliga kraft i ditt ledarskap oavsett situation.

Vi vill i allt vi gör kring ledarskap göra verkstad av teorier och modeller.
Konceptet Ledarens Växellåda ger dig verktyg för att skapa ett tydligare och mer medvetet ledarskap. Det ger dig också insikter som gör ditt ledarskap roligare och enklare för att skapa bättre resultat både för dig själv och din verksamhet.