Börja växla i ledarskapet

Fokus på det horisontella ledarskapet

Vi skräddarsyr alla våra utbildningar efter era specifika behov. Det som fokuseras på inom det här området är det horisontella ledarskapet. Det vi ser som viktigt att beröra i en utbildning är följande delar:

Att leda sig själv

 • Mina ledarskapsroller
 • Lägg energi på rätt saker – det du kan påverka
 • Min ledarskapsvision
 • Tanka och driv motivation
 • Hur orkar du hantera motgångar – resiliens
 • Så här bygger du upp motståndskraften (resiliens)

Att leda andra

 • Kommunikation – hur svårt kan det vara?
  • Utmaningen med att kommunicera – att få andra att förstå
  • Våga ställa öppna frågor
  • Våga lyssna med genuint intresse
  • Våga vara närvarande
 • Feedback – ett verktyg för att driva motivation
  • All feedback ska vara konstruktiv
  • Att ge feedback med eget ansvar Non-Violent Communication (NVC)
 • Att styra mot rätt mål – vart är vi egentligen på väg?
  • Vad innebär målstyrning?

Att leda andra mer effektivt

 • Coaching som verktyg i ledarskapet
  • Coachmodeller
  • Olika sorters coaching
  • Utmaningar och fallgropar med coaching
 • Att planera och prioritera
 • Effektiv delegering