Leadership Circle

Vår syn på ledar-utveckling

Vill du utveckla ditt ledarskap till ett mer medvetet och kreativt agerande, som både hjälper dina medarbetare och organisationen att utvecklas och nå önskade resultat?

“The Leadership Circle” (TLC) är både en ledarskapsmodell samt med ett 360-verktyg kopplat till modellen som bygger på en stark forskningsgrund. TLC visar att ett kreativt och medvetet ledarskap är starkt kopplat till ökad effektivitet både i ledarskapet och förbättrade resultat.

Ett sätt att börja resan till ett mer kreativt ledarskap, där du har möjlighet att göra mer medvetna och aktiva val, är att göra en Leadership Circle Profile (LCP). Denna 360-graders utvärdering ger en bra överblick över om du verkar från en mer medveten, kreativ nivå eller när ditt ledarskap styrs av interna, självbegränsande antaganden. LCP är unik i att den visarbåda perspektiven!

● De kreativa kompetenserna mäter hur vi når resultat väglett genom en vision och där du möjliggör det bästa hos dina medarbetare. Kompetenserna fångar också om du kan agera med integritet och mod att förändra och förbättra det som behövs för framgång.

● De reaktiva tendenserna fångar ledarstilar som hindrar dig att nå din och organisationens potential, genom att du agerar självbegränsande för att skydda dina relationer, andras uppfattningen om dig som smart eller handlingskraftig. GrowtheX och 359 Leadership samarbetarar med Consimity där vi hjälper enskilda ledare och organisationer med ledarskapsutveckling, och gärna med hjälp av The Leadership Circle. Som ett första steg i vårt samarbete har vi beskrivit ett antal olika erbjudande riktat mot både enskilda ledare och ledarskapsteam. Vi erbjuder hjälp som enskilda konsulter och genomför större insatser tillsammans. För mer information om vårt erbjudande hittar du genom länken nedan.

Hur vi kan hjälpa er att utveckla ert ledarskap med hjälp av TLC:

PAKET 1: Individuell överblick på ditt ledarskap för att finna utvecklingsåtgärder framåt

  • LCP profilering
  • Återkoppling kring din LCP

PAKET 2: Individuell coachingserie med utgångspunkt i LCP

  • LCP profilering som start av serien
  • Möjlighet att fördjupa insikter med hjälp av Immunity to Change eller
    kärnkvaliteter

PAKET 3: För dig och ditt team för att stärka ert gemensamma ledarskap

  • Enskilda LCP profileringar med återkopplingar
  • Gemensam reflektion och arbete kring LCP profilerna både från ett individuellt och ett kollektivt perspektiv, och från dessa finna gemensamma förbättringsåtgärder framåt

Ladda ner vårt informationsblad här!