Vår syn på ledarutveckling

Vår syn på ledar-utveckling

Vår syn på ledarskapsutveckling

Vår syn på ledarskaps-utveckling

Vår erfarenhet är att ledarskapsutveckling generellt i organisationer ofta mest fokuserar på horisontellt lärande, vilket innebär att tillägna sig ny kunskap, utveckla nya beteenden och färdigheter och tillämpa sina nya förmågor. Dessa delar är centrala för att bygga grunden för att starkt ledarskap i både formella och informella ledarroller inom organisationer. Vi tror dock även att det vertikala perspektivet behöver ta större plats i både lärandet och ledarskapet. Det innebär att utveckla sin mentala förmåga till att kunna ta ett bredare, djupare och större perspektiv, att se världen med nya ögon och med en ökad självinsikt. I en alltmer komplex omvärld, där mängden tillgänglig kunskap ökar lavinartat tror vi att förmågan att utvecklas både horisontellt och vertikalt är helt avgörande för hur individer och organisationer kan växa och utvecklas i framtiden.

Vår grundsyn är att ledarskapsutveckling handlar om att lära sig genom att omsätta teoretisk kunskap i praktiska färdigheter och ta tid för reflektion. Eller med andra ord:

En händelse utan reflektion förblir en händelse. En händelse med reflektion blir erfarenheter. Erfarenheter med reflektion blir insikter = lärande.

Våra tankar om utbildning

Vi vill hitta rätt recept på ledarutveckling för varje organisation för att nå önskade beteendeförändringar. Vi arbetar därför med olika pedagogiska metoder i våra uppdrag för att möjliggöra ett långsiktigt lärande som omsätts i förändrade beteenden hos både ledare och medarbetare inom organisationen. De är till exempel:

  • Fysiska utbildningstillfällen med fokus på att omsätta teori och modeller i praktisk tillämpning och träning.
  • Digitala utbildningar och diskussionsgrupper som kortare teoretiska block eller ”check-in” emellan fysiska block.
  • Medarbetarfeedback för en ökad självmedvetenhet genom olika verktyg såsom Lead Forward” och Leadership Circle Profile
  • Podden ”Växla upp ditt självledarskap” som tillsammans med övningar, reflektionsuppgifter och/eller lärgrupper ger individuell utveckling i självledarskapet.
  • Kompletterande kurslitteratur i form av boken ”Ledarens växellåda – Börja växla i ditt ledarskap” och den påbörjade uppföljaren ” Växla upp i ditt ledarskap– med Ledarens Växellåda”

Detta är vår syn på ledarskap och ledarskapsutveckling och vårt synsätt att hjälpa våra kursdeltagare till fler växlar i ledarskapet som de oftare byter mellan. Det är ett praktiskt och konkret sätt att göra verkstad av teorier och få säker att hända i organisationen.