Växla upp ledarskapet

Fokus på det vertikala ledarskapet

Vi skräddarsyr alla våra utbildningar efter era specifika behov. Det som fokuseras på inom det här området är det vertikala ledarskapet. Det vi ser som viktigt att beröra i en utbildning är följande delar:

Att leda sig själv mer effektivt – ökad självmedvetenhet

 • Visionärt ledarskap
 • Finna rätt balans i ledarskapet – Kärnkvaliteter

Förändringsledning – ”Immunitet till förändring”

 • Att förändra sig själv och förändra andra
 • Att förändra i alla dimensioner
 • Att hantera motstånd till förändring

Att leda team och organisationer

 • Teamutveckling
  • Teamets olika faser
  • Teamprocesser
  • Högpresterande team
 • Att leda organisationer
  • Visionärt ledarskap
  • Bygga och strukturera din organisation
  • Att frigöra handlingskraft i din organisation
  • Öka effektiviteten i din organisation